sobota, 3 grudnia 2016

Łączymy się Razem

   Niepełnosprawność wiąże się z dużymi ograniczeniami.
Niepełnosprawność nasila się za drzwiami domu: krawężniki, brak wind i podjazdów, trudności w dostępie do informacji, brak lektorów języka migowego, odpowiednich komunikatorów dźwiękowych i wizualnych, stereotypowe myślenie o niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność to częściowe lub całkowite uszkodzenie wzroku lub słuchu. Niepełnosprawność to uszkodzenie narządu ruchu. Niepełnosprawność wynika z niewłaściwego funkcjonowaniem mózgu lub innych ważnych organów wewnętrznych.Niepełnosprawność może być nabyta lub trwać od urodzenia. Niepełnosprawność dotyczy co 7 osoby na Świecie. Niepełnosprawność wiąże się z bólem fizycznym i psychicznym. Niepełnosprawność może mieć różne nasilenie.Niepełnosprawni cierpią z powodu depresji, lęku, niepokoju, doświadczają poczucia pustki, niezrozumienia i braku sensu życia, mają trudności w relacjach interpersonalnych.

Ale...
Niepełnosprawność Oli  nie pozbawia obowiązku "normalnego" życia w społeczeństwie (jakkolwiek nam to wychodzi). Jej samej nie zwalnia z wymagań i oczekiwań, nie ogranicza realizowania wobec niej ambitnych zamierzeń, nie odcina od poszukiwania przez nią najlepszych dróg rozwoju 

💗 🏀🚣⛷💒📓📝🎫🏃🐾👑🐁🐇🐕🐱🎒🏫🏅🍕🍦🛍
Wpis pokierowany świętowaniem dziś  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych


1 komentarz: